TR

NASIL ÇALIŞIRIZ KÜRESEL BİR BAKIŞ AÇISIYLA, YERELİN GEREKLERİNİ KAVRAYARAK ÇALIŞIYORUZ

SIGMA’ya özgü bütüncül ve tek noktadan hizmet sorumluluğu anlayışımızla, dijital teknolojiye uyumlanmış multi-disipliner mimar, mühendis ve danışmanlarımızla rakiplerimizden farklı bir yapımız var. Müşteri memnuniyeti odaklı bakış açımızla esnek, bugünden geleceğe dönük, çevreye saygılı, teknolojik, verimli, tüm proje yaşam döngüsünde ya da bu döngüde müşterinin talep ettiği kısımlara hitaben hizmet veriyoruz. Proje ve programlar için konsept geliştiriyor, seçenekler hazırlıyor planlama, tasarım, mühendislik, ihale, satın alma, inşaat, test ve devreye alma süreçlerini gerçekleştiriyoruz.

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜNDE SIGMA

SIGMA bir mühendislik, mimarlık ve inşaat (AEC) şirketidir. Geleneksel Tasarım-İhale-İnşaat modeliyle çalıştığımız gibi bu hizmetleri tek tek de veriyoruz. Tasarla İnşa Et modeli multi-disipliner yapımız ve proje yönetimi bilgimizle altından kalktığımız özel ve yetkin bir alan. SIGMA’ya özgü Kesintisiz Proje Yönetimi olarak tanımladığımız hizmetimiz ise bir projenin tüm yaşam döngüsünde müşterimizi yanımıza alarak hareket ettiğimiz anahtar teslim bir anlayışla çalıştığımız özel bir model. Hangi modelle çalışırsak çalışalım amacımız en verimli, maliyeti düşük, optimum çözümler sunmak amacındayız. Müşteri ilişkilerimizde proaktif sorumluluk alıp proje, inşaat ve tasarım yönetimlerinde çevik davranıyoruz. Değer mühendisliğimiz ve toplam kalite anlayışımızı müşteri odaklı yaklaşımımızla birleştiriyoruz. Küresel bakış açımızı yerele uyumlandırarak ülkemizde ve farklı ülkelerde mevzuat ve işveren taleplerine göre terzi usulü çözümler üretiyoruz. Çalışmalarımız pek çok farklı sektörü ve oldukça geniş bir hizmetler ve danışmanlıklar grubunu kapsıyor. Tüm bunları profesyonel proje yöneticilerimiz ve onlara destek olan tasarım, ihale, inşaat ve satın alma yöneticilerimiz, danışmanlarımız, mimar ve mühendis ekiplerimizle birlikte müşterimizin bir partneri olarak yapıyoruz.
SIGMA bir projenin, bir mülkün yaşam döngüsünün her evresinde müşterisine terzi usulü hizmet veriyor. İnşaat sektöründeki projelerin yaşam döngüsü başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve izleme, nihayetinde müşteriye teslim süreçlerini içerir. Bir mülkün yaşam döngüsü tüm bu süreçleri kapsadığı gibi teslim sonrasında işletme ve bakım süreçlerini de kapsar. Zamanın getirdiği yıpranmayla da yenileme çalışmalarını gerektirir. SIGMA başlatma evresinde fizibilite ve değer çalışmalarına yoğunlaşıyor. Planlama, proje yaşam döngüsünün belkemiğidir ve paydaşlara nereye gidildiğini ve nasıl varılacağını söyler. Bu evrede, projenin nasıl yürütüleceği, kontrol edileceği ve izleneceği belgelenir, proje çıktılarının ve gereksinimleri tanımlanır, takvim oluşturulur. Yürütme evresinde proje çıktıları imal ve inşa edilir. İzleme ve kontrol projenin yürütülmesine paralel ilerler. Buradaki esas amaç, yürütmenin plana göre ilerlemesini sağlamak, zamanın, kapsamın ve maliyetlerin aşılmasını engellemektir. Kapanışla mülk ya da tesis teslim edilir. SIGMA teslim sonrası bakım ve işletme hizmetleri de sunuyor. Mülk ve tesislerin yıpranan, teknolojisi değişen elektromekanik sistemlerini yenilediği gibi yeni bir işleve göre de yeniden tasarlıyor, retrofitting faaliyetleri yürütüyor.
KESİNTİSİZ PROJE YÖNETİMİ
KESİNTİSİZ PROJE YÖNETİMİ
Kesintisiz Proje Yönetimi, tüm inşaat süreci boyunca projelerin operasyonel ve işlevsel hedeflerini gerçekleştirebilmek için her evreyi birbirine bağlayan ve gerekli geçişleri de içeren bütüncül yaklaşımlı bir yönetim biçimidir. Projelerin ve programların tek bir noktadan tasarlanarak ve inşa edilerek bütüncül yönetilmesi anlamına gelir. SIGMA tüm alt yüklenicileri yöneten bir ana yüklenicinin rolündedir ve inşaatın azami performansını operasyonel ve işlevsel olarak hedefler.
PROJE ÖNCESİ HİZMETLER
PROJE ÖNCESİ HİZMETLER
Müşteri gereksinimlerini belirleyerek projenin tipine bağlı olarak ön bütçe ve ön tasarımla başlayarak uygulama tasarımına dek geçecek süreçteki tüm dokümantasyonu gerçekleştiriyoruz ve paket halinde teslim ediyoruz.
PROJE YÜRÜTME ve SONUÇLANDIRMA
PROJE YÜRÜTME ve SONUÇLANDIRMA
Her proje biriciktir ve belli bir zaman diliminde gerçekleştirilir. SIGMA projenin doğasından gelen bu özellikleri sözleşme tiplerini gözeterek, terzi usulü yaklaşımı ve müşteri odaklılığı ile birleştirerek hizmet veriyor. Proje öncesi hizmetlerimizle müşteri taleplerini birleştirerek projeleri planlıyoruz. Bu planlamayı projenin kapsam, zaman, bütçe, kalite, kaynaklar, iletişim, paydaş yönetimi, risk tolerans düzeylerini masaya yatırarak gerçekleştiriyoruz.
PROJE SONRASI HİZMETLER
PROJE SONRASI HİZMETLER
Ticari ve Konut komplekslerini derinlemesine uzmanlıkla en yüksek düzeyde hizmet sunan bir operasyon ve bakım ortağı gerektirir. Bu ihtiyacı karşılamak için SIGMA, ticari ve konut komplekslerinin işletme ve bakımını yükleniyor.
AĞIRLAMA VE KONAKLAMA
DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALIN
İLETİŞİME GEÇİN
Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.